Om Grunden Media

 

Grunden Media är en vanlig arbetsplats med ovanliga arbetsmetoder för människor med funktionsnedsättning som står utanför samhället. Målet är att göra ett nödvändigt jobb.


Grunden Media är ett arbetsplats för människor med LSS. Vi jobbar inom inom media och fungerar som ett socialt företag med tillstånd att bedriva daglig verksamhet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

På den här hemsidan, Grunden Media Kvitter, lägger vi upp texter, reportage, musik och filmer som vi producerar.

Vill du veta mer om företaget Grunden Media klicka här.