Vad är Grunden Media?

Vår främsta uppgift är att ha ett roligt och spännande arbete med delaktighet

Grunden Media är ett socialt företag. Det drivs som en daglig verksamhet enligt LSS för människor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Vi gör filmer, radioprogram, tidningar, broschyrer, hemsida, musik, utställningar, evenemang och ger föreläsningar.

Vi bryr oss om vår hälsa med att laga bra mat, röra på oss och ha yoga.

Vi har ett stort kontaktnät och samarbetar i olika projekt med stat, kommun, universitet, reklambyråer och filmproduktionsbolag. Det innebär att vi sprider kunskap om oss och vad vi gör. Vi har i flera projekt varit referensgrupp med de unika kunskaper vi besitter när det gäller information för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Vi projektanställer yrkesverksamma personer som arbetar med oss i våra film- och fotoprojekt. Det är bland annat filmare, regissörer, fotografer och koreografer.

De anställda hos oss är coacher/handledare med dubbelkompetens. De har en bakgrund som konstnär, designer, musiker, ljudtekniker, grafiker, webdesigner, bildlärare, orginalare, tekniker, fotograf och kulturvetare. Dessutom har de erfarenheter och utbildningar från vård, omsorg och socialt arbete. Handledarna arbetar tillsammans i team med stöd och utbildning i grupperna.

Grunden Media är en vanlig arbetsplats med ovanliga arbetsmetoder  för människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Målet är att vi på Grunden Media ska ha meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en arbetsmiljö med trivsel och gemenskap.