Historik Grunden Media

Tidslinje

1981

En närradiogrupp med deltagare från 9 olika daglig-verksamheter Göteborg startas. Vi sänder 15 minuter i veckan. Gruppen arbetar som studiecirkel tre timmar i veckan.

1985

En videogrupp startas, också denna som studiecirkel tre timmar i veckan.

1990

Mediagruppen blir en del av Sektionen Grunden.

1994

Mediagruppen åker till Indien och gör reportage om ILSM*konferensen som handlar om familjer med funktionsnedsatta barn. I konferensen finns också en grupp där bara personer med intellektuell funktionsnedsättning får tala och berätta om sina erfarenheter

1995

Mediagruppen åker till 20 daglig verksamheter och föreläser om hur det var i Indien och hur människor med funktionsnedsättning lever där.

1996

Vi får en guldmedalj i Helios projekttävling. Helios är EU´s handikappsorgan och med i tävlingen är ca 800 olika projekt inom EU. Vår del handlade om social integrering i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning.

1997

Mediagruppen får stöd från Allmänna arvsfonden till ett treårigt projekt att dra igång en informationscentral för lättförståelig information. Projektet går ut på att producera och sända radioprogram, tvprogram och göra tidning.

1998

Grunden Media arbetar med ett projekt att producera lättförståelig information för riksdagsvalet. Informationen går ut till personer med intellektuell funktionsnedsättning i Göteborgsregionen. Materialet finns också på Göteborgs Stads hemsida. Medel till detta projekt kommer från Göteborgs Handikappråd.

2000

Grunden Media är nu en daglig verksamhet med 7 platser.

2001

Grunden Media arbetar med ett nytt val-projekt, denna gång med att producera material för att skickas ut till personer med intellektuell funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi skickar ut 15000 ex och Växjö kommun använder vår skrift i utbildningen av valförrättare. Medel från Allmänna Arvsfonden. SDF* Frölunda ger oss i uppdrag att producera broschyrer om bl.a. kontakperson. På uppdrag från Södertälje och Göteborgs kommuner produceras en film om gruppbostäder och daglig verksamhet. Filmen ska användas i utbildning av personal inom omsorgen.Vi ingår i Göteborgs stads arbetsgrupp om att ta fram en inventering av tillgängligheten för funktionsnedsatta i staden. Vi är också inblandade i arbetet med att dokumentera arbetet med Synvändan, Göteborgs handikapplan.

2002

Föreningen Grunden tilldelas Göteborgs stads tillgänglighetspris för arbetet med att göra livet mer tillgängligt för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi driver ett tvåårigt projekt som handlar om att ta reda på nyttan av bredband för personer med intellektuell funktionsnedsättning. (Medel från Post och Telestyrelsen)

2003

Grunden Media startar ett projekt i samarbete med Mirafilm om att
göra fyra filmer om sex och samlevnad. De två första filmerna visas på Göteborgs filmfestival. Filmerna får också ett andrapris i årets Guldklappan.

2004

Vi producerar en egen musikvideo och den tredje filmen i vårt ”sex-
och samlevnads projekt”. Efter avslutat PTS*- projekt försöker vi få igång ett projekt som ska syfta till att personer som idag är förtidspensionärer skall få möjlighet att arbeta med lönebidrag och göra karriär inom mediabranschen.

2005

Filmen ”Klickers jag spelar ingen roll” är färdig och vi gör ett TV-program vi kallar ”Klicksofta”. Programmet samlar samtliga filmer i Klickprojektet på en DVD. Vi startar också projekt ”Människor som utmanar samhället” som är ett bildprojekt om utanförskap. Bildutställning på Frölunda kulturhus och ca 6500 besökare ser utställningen. Vi tilldelas ”Det Lätta Priset” av Centrum för Lättläst.

2006

Utbildning och kompetensutveckling för Grunden Media genom ESF*, Fotografering av ”utanförskaps”-bilderna till en helårs-kalender med hjälp av inhyrda fotografer. Releaseparty på restaurang Respect på Järntorget, ca 800 personer kommer. Vi säljer ca 1200 ex av Kalendern runt om i Göteborg och projektet uppmärksammas över hela landet i tidningar och TV

2007

Föreläsningar: Jane, Tommy och Merit gör ca 15 Klick-föreläsningar under 2006 och 2007. Klick-filmerna blev sålda och visade på SVT*, UR* och finska YLE*.
Med erfarenheter från Kalenderarbetet och arbetet med Klickfilmerna prövar vi ett nytt mer lättförståeligt arbetssätt. Vi utvecklar också våra produktioner som blir lättare att ta till sig.

2008

Jeansreklam: Reklamfilm om jeans för stora män med attiyd. Inspelning av musikvideo i samarbete med brandmän från StorGöteborgs Räddningstjänst.Dokumentärfilm: ”Dubbelt utsatt”, en film beställd av Bräcke Diakoni med innehåll om vissa mäns våld mot kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar.Dramaföreställningar utomhus på Sveaplan ”Games people play”och ”Stråk av skugga”

2009

”Dubbelt Utsatt”: Film om mäns våld mot kvinnor med funktionshinder
färdig, och marknadsföringen sätts igång.Luften Är Fri: ett projektarbete om att ta plats i samhället.

Vi planlägger nya projekt med inriktning ”Det handlar om livet” Samarbete med Juristlinjen på Handelshögskolan Gbg, om rättssäkerhet och om LSS-lagen.

”En bra dag-festivalen”, Backa kulturhus

filminspelning på Tjolöholms slott

Ungdomsmottagningskonferens i LinköpingKulturkalaset på Brunnsparken 11 augusti.
Kulturnatta 1 okt Flyttar från Jungmansgatan till Stigberrgsliden 14

2010

2011

Under året har vi byggt upp hela vår nya lokal tillsammans, nu har vi musik och foto/film studios och gott om utrymme att arbeta på för alla våra medarbetare.
Musikhjälpen Invigningsfest med 100 tals gäster, musik och festligheter.
Samarbete med Tillgänglighetsgruppa i Norge, vi producerar en bok som handlar o mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

2012

Samarbete med Nordiska grupper om mänskliga rättigheter. Vår film om Guldkanter används som diskussionsunderlag på gruppernas faceboksidor.
Vi vann Musikschlaget och priset var en resa med Siljaline till Helsingfors, på färjan fick vi spela på scen.
Kulturkalaset och Kulturnatta
Under året har vi utökat vår lokal med ett 100 m3 stort kök som vi också byggt upp.
Inspelning KjellyBelly rockvideo

2013

Vi vann Musikschlaget för andra gången och var med på Kulturkalaset på Milleniumplatsen.
Under Kulturnatta hade vi öppet hus på Grunden Media.

2014

Fullt ös med arbetet i Mötesplats funktionshinder och aktiviteter på Vetenskapsfestivalen.
Kulturkalaset på Milleniumplatsen Kulturnatta och Musikschlaget.<