Hur vi jobbar

besökare stefan

Hur vi jobbar

På Grunden Media anpassar vi arbetet så att alla medarbetare kan utvecklas inom de olika verksamheterna. Vi arbetar tillsammans i olika team. Alla får i egen takt får tid utvecklas och bli bra på det de gör.

Musikgruppen skriver och producerar musik med våra band, poeter och musiker.

Ord och Bildredaktionen producerar text och bild till vår hemsida och pappersinformationer.

Film- och animationsruppen gör filmer, animationer och musikvideos.

Eventgruppen samordnar och ger konstnärlig ledning i våra produktioner.