Jobba på Grunden Media?

Vill du jobba på Grunden Media?

Märta på Grunden Media

För att få en plats på Grunden Media
ska du ha rätt till stöd enligt LSS-lagen
och bo i Göteborg med kranskommuner.

Utdrag ur LSS-lagen
”Daglig verksamhet
Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS.
Den dagliga 
verksamheten bör kunna innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer produktionsinriktade uppgifter.
Insatsen ska anpassas efter individuella behov, 
förutsättningar och intressen.”