Vad vi gör på Grunden Media


På Grunden Media har vi kreativa och utvecklande arbetsuppgifter. Vi arbetar som skribenter, journalister, musiker, filmare och fotografer. Vi ger föreställningar och skapar evenemang.

Våra filmer har visats på filmfestivaler och på SVT. I flera år har vi medverkat på Kulturnatta och Kulturkalaset i Göteborg. Vårt Grunden Band har vunnit Musikschlaget och vi har bidragit med musik och insamlingar till Musikhjälpen i Sveriges Radio.

ante_gldkantAlla på Grunden Media är på ett eller annat sätt delaktiga och medverkande i våra produktioner.

Mellan de större gemensamma projekten har de olika grupperna egna projekt och dagliga arbetsuppgifter.

2013 var vi aktiva i:

  • Musikschlaget
  • Musikhjälpen
  • Riksföreningens dag på Världskulturmuseet
  • Nordiskt samarbete om diskussionsforum på nätet
  • PTS Post o telestyrelsen projekt tillgänglighetsappen
  • Spelning på Siljaline
  • FN-dagen på Nordstan
  • Kjellybelly rockvideo