Musikvideo: Kjelly Belly Power

Musikvideo: Kjelly Belly Power med Kjell & The Flaming Sideburns.
Både musik och video producerad på Grunden Media. Inspelat på Grunden Media november 2012.

Utöver samtliga medverkande vill vi rikta ett extra stort tack till Joakim, Daniel, Lilian & Jennie för era fina insatser i videon.
aca
Se fler videos och annat vi producerar på Grunden Media Kvitter.